Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[Unieważnione] Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/-ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO Województwa Opolskiego

PDFOgłoszenie z dn. 03.07.2019 r. o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publ.pdf
DOCzalacznik-nr-1-do-otwartego-naboru-na-partnera-1.doc
DOCzalacznik-nr-2-do-otwartego-naboru-na-partnera-spoza-sektora-finansow-publicznych-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-1.doc
 

W związku z brakiem ofert ogłoszenie zostaje unieważnione.

Wersja XML