Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na modernizację oświetlenia zewnętrznego wraz z systemem instalacji fotowoltaicznej

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
 

 

PDFprotokół z otwarcia ofert..pdf
 

 

PDFOdpowiedź na zadane pytania do SIWZ.pdf
 

DOCOgłoszenie nr 320503.doc
PDFPrzedmiar inst PV ETAP I.pdf
PDFPrzedmiar oświetlenie ETAP II.pdf

Dokumentacja techniczna:
PDF01.pdf
PDF02.pdf
PDF03.pdf
PDF04.pdf
PDF05.pdf
PDF06.pdf
PDF07.pdf
PDF08.pdf
PDF09.pdf
PDF10.pdf
PDF11.pdf
PDFOpis.pdf
 

PDFdokumentacja techniczna odbioru i wykonania .pdf
DOCSPECYFIKACJA AKTUALNA.doc
DOCProjekt umowy.doc


 

Wersja XML